Per consultatie wordt zo’n 15 minuten voorzien. Om het tijdschema zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om de wachttijden voor u en de andere patiënten tot een minimum te beperken, is het belangrijk rekening te houden met de volgende tips:

  • Bij voorkeur bespreken we slechts 1 onderwerp per consultatie. Indien u toch meerdere zaken wenst te bespreken, dan vermeldt u dit best aan het begin van de consultatie.
  • Komt u met twee of meer personen of wenst u een probleem uitvoerig te bespreken met de arts, dan boekt u best een ‘dubbele’ afspraak.
  • Kom tijdig op een afspraak of verwittig even als u de afspraak niet kan nakomen.
  • Controleer vooraf welke medicatie u nodig hebt, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven tot de volgende consultatie. Er worden geen voorschriften klaargelegd na telefonisch contact.
  • Bereid uw consultatie voor, schrijf desnoods een paar zaken op een briefje. Breng steeds uw identiteitskaart en een lijstje mee van de medicatie die u inneemt.
  • Het correct invullen van attesten en formulieren vraagt de nodige aandacht en tijd. Vaak is ook informatie van de patiënt nodig. Daarom worden attesten en formulieren enkel tijdens een raadpleging ingevuld.
  • Indien u zonder te verwittigen een gemaakte afspraak niet nakomt, kan een schadevergoeding van 10 euro aangerekend worden.