Per consultatie wordt zo’n 15 minuten voorzien. Om het tijdschema zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om de wachttijden voor u en de andere patiënten tot een minimum te beperken, is het belangrijk rekening te houden met de volgende tips:

  • Bij voorkeur bespreken we slechts 1 onderwerp per consultatie. Indien u toch meerdere zaken wenst te bespreken, dan vermeldt u dit best aan het begin van de consultatie.
  • Komt u met twee of meer personen of wenst u een probleem uitvoerig te bespreken met de arts, dan boekt u best een ‘dubbele’ afspraak.
  • Kom tijdig op een afspraak of verwittig even als u de afspraak niet kan nakomen.
  • Controleer vooraf welke medicatie u nodig hebt, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven tot de volgende consultatie. Er worden geen voorschriften klaargelegd na telefonisch contact.
  • Bereid uw consultatie voor, schrijf desnoods een paar zaken op een briefje. Breng steeds uw identiteitskaart en een lijstje mee van de medicatie die u inneemt.